Hmmm
Loading...

Design By Ndhoc

Hi, i'm Nguyễn Đức Học

Phải thật thành công!


Là một thằng chỉ biết cấm đầu vào máy tính đôi lúc quên ăn, quên uống và quên cả việc học

Kỹ Năng

   Professional Skills

 • 70% Complete
  Comunication 70%
 • 85% Complete
  Leadership 85%
 • 85% Complete
  Confidence 85%

   Software Skills

 • 85% Complete
  Adobe Photoshop 85%
 • 85% Complete
  Adobe Illustrator 85%
 • 40% Complete
  Adobe Fireworks 40%

   Code Skills

 • 80% Complete
  HTML5 / CSS3 80%
 • 60% Complete
  Javascript 60%
 • 40% Complete
  PHP 40%

Liên Hệ

  Address

Phú Yên, Việt Nam

  Phone

0865.775.xxx

  Mail

[email protected]

  Gửi Tin Nhắn